autoškoly
GPS pre

TSS MONITORING // GPS monitoring

OFICIÁLNY PARTNER PRE POVINNÉ VYBAVENIE AUTOŠKÔL SCHVÁLENÝM IDENTIFIKAČNÝM A MONITOROVACÍM ZARIADENÍM.

Podľa zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý aktuálne upravuje Vyhláška č. 45/2016 sú všetky autoškoly povinné do 30. novembra 2016 vybaviť výcvikové vozidlá, učebne aj trenažéry identifikačným zariadením.

presné informácie o každej jazde vozidla

meno vodiča priradené ku každej jazde

farebné zobrazenie trasy

podľa nastavených rozsahov rýchlostí pre kontrolu dodržiavania max. povolenej rýchlosti

funkcia hromadného zobrazenia trás

viacerých vozidiel na mape

možnosť sledovať

akým štýlom účastník kurzu vedie vozidlo, vyhodnotiť jeho pokrok pri ovládaní vozidla

automatické upozornenie

na blížiace sa servisné prehliadky

výstražné upozornenia

na aktuálny stav vozidla

Jednotný informačný systém v cestnej doprave – Elektronické služby v doprave (JISCD-ESD)

Portál JISCD a jeho časť Autoškola vytvára jednotný prístupový bod pre všetky zainteresované subjekty, ktorými sú dopravné správne orgány, autoškoly, lektori autoškôl, uchádzači o vodičské oprávnenia a ďalšie subjekty. Slúži na kompletnú administráciu, zefektívnenie a zrýchlenie krokov potrebných k nadobudnutiu vodičského oprávnenia. Funkcie a informácie na portáli JISCD sú k dispozícii občanom pri získavaní vodičských oprávnení, ale aj subjektom ktoré zabezpečujú výučbu a výcvik uchádzačov o vodičské oprávnenie (autoškoly) a orgánom štátnej správy.

Identifikačné zariadenie vozidla autoškoly

zabudované GPS monitorovacie zariadenie monitoruje priebeh každej cvičnej jazdy

Identifikačné zariadenie učebne

identifikuje všetkých účastníkov v učebni

Identifikačné zariadenie trenažéra

identifikuje všetkých účastníkov prítomných na trenažéri

Čo môžete získať nad rámec zákonnej požiadavky?

Stiahnite si leták

TU

Ak máte záujem o bližšie informácie,

alebo sa chcete prihlásiť ako záujemca o dodanie predpísaného identifikačného zariadenia, vyplňte prosím tento formulár, budeme Vás čo najskôr kontaktovať.

 

 

 

ceruzka-1

 

Please select a valid form

Viac informácií / Po – Pia  7.30 – 16.30 / +421 32 32 19 919