AS LED Indikátor

Jedinečný signalizátor pre motorky
Zariadenie disponuje LED svetlami ktoré indikujú stav GPS jednotky. Jednotlivé svetlá indikujú:

FUNKČNOSŤ

FIXÁCIU POLOHY

MOŽNOSŤ IDENTIFIKÁCIE

SIGNÁL GSM SIETE

STAV NAPÁJANIA

NABITIE ZÁLOŽNÉHO AKUMULÁTORA

Užívateľský návod si môžete stiahnuť tu

Mobilná aplikácia pre autoškoly

Po prihlásení do vlastného konta umožňuje prevádzkovateľovi autoškoly zobraziť informácie o identifikovaných osobách:

Po vybratí konkrétneho vozidla zobrazí aktuálne prihlásené osoby – inštruktora / žiaka

Následne zobrazí podrobnosti pre aktuálne prihlásené osoby:

// meno

// ID číslo

// čas prihlásenia osoby vo vozidle

// dobu prihlásenia

Po vybratí konkrétneho žiaka zobrazí podrobnosti:

// detailné informácie každého prihlásenia ID tokenom

// sumár pre prihlásenia na trenažéri, v učebni a na jazdách

Vizuálna a akustická kontrola prihlásenia inštruktora a žiaka vo vozidle

Čítačka ID tokenov umožňuje zistiť aktuálny stav prihlásenej osoby vo vozidle:

Po každom prihlásení bzučiak pípne 2x pre potvrdenie načítania ID tokenu

Po prihlásení inštruktora LED dióda svieti ZELENOU farbou

Po prihlásení žiaka sa LED dióda rozsvieti ČERVENOU farbou

Po odhlásení žiaka na konci jazdy ak ostane prihlásený inštruktor bude svietiť LED na zeleno

Ak sa odhlási inštruktor aj žiak, LED zhasne

shutterstock_326596484

ECO Driving

Pomocou funkcie ECO Driving užívateľ dokáže vyhodnocovať hospodárnosť a štýl jazdy konkrétneho vodiča / žiaka autoškoly.

GPS zariadenie umožňuje pomocou 3G akcelerometra vyhodnotiť:

// prudké zrýchlenie

// prudké brzdenie

// prudké vybočenie zo smeru jazdy, alebo zatáčanie

Systém spracúva ďalšie informácie o:

// trvaní jázd a počte najazdených kilometrov

// jazdách s pripojeným prívesom

// prekročení nastavených hodnôt rýchlosti alebo otáčok

// stlačení plynového pedálu, otáčkach motora, hladine paliva, spotrebovanom palive – v prípade použitia CAN BUS modulu


Na základe spracovania všetkých informácií si užívateľ môže v reporte presne skontrolovať, akým štýlom vodič využíva vozidlo. Systém podrobne vyhodnotí správanie vodiča – koľkokrát a kde prekročil rýchlosť alebo povolené otáčky motora, kedy prudko brzdil, akceleroval, za takéto nevhodné správanie prideľuje vodičovi trestné body. Ďalej systém vyhodnotí koľko jázd a na ktorom vozidle vodič vykonal, akú priemernú spotrebu paliva dosiahol, vyhodnotí koľko km najazdil na 1l paliva atď.

Pripravili sme pre Vás nový vzhľad identifikačných zariadení do učební autoškôl a trenažérových miestností

IZU v novom dizajne:

Zachováva všetky funkcie podľa požiadaviek JISCD

Má povrch z tvrdeného lesklého materiálu

Odolné voči odieraniu pri bežnom používaní

Presnejšie vypracovanie detailov

Aktualizovaný firmware umožňuje jednoduchšiu kontrolu spojenia so serverom

Viac informácií / Po – Pia  7.30 – 16.30 / +421 32 32 19 919