Osvedčenie o spôsobilosti

Priebeh schvaľovacieho procesu a získanie osvedčenia o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia vozidla, učebne a trenažéra autoškoly:

Technické skúšky

Protokol o skúške EVPÚ a.s. GPS/GPRS vozidlová monitorovacia jednotka so vstavaným záložným akumulátorom SAT 4500 B v2:

Protokol o skúške EVPÚ a.s. GPS/GPRS vozidlová monitorovacia jednotka so vstavaným záložným akumulátorom SAT 4500 B v2:

č. 00136B/2016 zo 6.4.2016

č. 00136E/2016 zo 4.4.2016

č. 00137B/2016 zo 6.4.2016

 

Schválenie spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách:

1. Typové schválenie samostatnej technickej jednotky č. N-01601 udelené 12.4.2016

2. Osvedčenie o typovom schválení samostatnej technickej jednotky č. N-01601-00 udelené 12.4.2016

  texture-1027659

Testovanie kompatibility programového vybavenia:

1. Testovanie kompatibility programového vybavenia identifikačného zariadenia učebne a trenažéra: Číslo správy (IZUT/20160506/V004684) – 6.5.2016

2. Testovanie kompatibility programového vybavenia identifikačného zariadenia výcvikového vozidla: Číslo správy (IZVV/20160506/V004684) – 6.5.2016

IMG_2065

Získanie osvedčenia o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia vydané MDVRR SR:

1. Osvedčenie o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia výcvikového vozidla č. IZVV/2016-001, vydané 18.05.2016

2. Osvedčenie o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia učebne a trenažéra č. IZUT/2016-001, vydané 18.05.2016

certifikat

Získaním týchto osvedčení sme splnili zákonné podmienky a získali kompletné oprávnenia na výrobu, dodávku a montáž identifikačných zariadení pre autoškoly.

Vítame všetkých záujemcov a prevádzkovateľov autoškôl a tešíme sa na spoluprácu.

 

Viac informácií / Po – Pia  7.30 – 16.30 / +421 32 32 19 919