Nad rámec zákonnej požiadavky môžete získať

Rozlišovanie služobných a súkromných jázd

Pripojenie prepínača na rozlišovanie služobných a súkromných jázd k GPS jednotke umožní vodičovi nastaviť typ jazdy. Užívateľ získava okamžitú informáciu akú jazdu vodič vykonáva, typ jazdy sa premietne aj do reportov.

Zjednodušenie administratívy

Automatické generovanie elektronickej knihy jázd odbremení vodičov od povinnosti vypisovania ručných kníh jázd (stasiek). Pracovníci ekonomického oddelenia využijú automatické generovanie cestovných príkazov a výpočet diét pri pracovných cestách.

presný stav tachometra a presnú spotrebu paliva *

Vo vybraných modeloch vozidiel dokáže prídavný modul získavať informácie priamo z palubného počítača vozidla. Systém tak využíva presný stav tachometra, čím odpadá nutnosť vykonávať korekcie tachometra v monitorovacom systéme. Ďalej získava informácie o aktuálnej hladine paliva, o presnom množstve spotrebovaného paliva za každú jazdu a následne vyrátava aj priemernú spotrebu paliva.


* je potrebné vopred overiť kompatibilitu s vaším vozidlom

bigstock-Fuel-40269361_-_georgetownexxon

KOMFORT POUŽÍVANIA SYSTÉMU ZABEZPEČUJE MONTÁŽ A SERVIS NA CELOM ÚZEMÍ SR PRIAMO U ZÁKAZNÍKA, BEZPLATNÉ ŠKOLENIA, HOT-LINE PRE PORADENSTVO A TECHNICKÚ POMOC, NÁŠ ZOHRANÝ A SKÚSENÝ TÍM.

Ďaľšie výhody GPS monitoringu

Uplatnenie nadspotreby paliva

Na vozidlo ktoré je vybavené GPS monitorovacím systémom a poskytuje údaje o hladine a spotrebe paliva je možné uplatnenie nadspotreby paliva. Zdokladovaná nadspotreba PHL je daňovo uznaná v plnej výške na základe § 19, zákona č. 60/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Odbúranie nepovolených súkromných jázd

Zavedením GPS monitoringu vzniká psychologický efekt pre vodičov, ktorí si už nedovolia vykonávať súkromné jazdy monitorovaným služobným vozidlom. Zamedzí sa tak zneužívanie vozidla na súkromné účely, dôjde k zníženiu celkovo najazdených kilometrov a k úspore paliva. Zároveň sa predlžujú servisné intervaly a odďaľuje sa reálne opotrebenie vozidla, čo sa prejaví v priamych úsporách na vozidlo.

Zníženie nákladov na prevádzku vozidla až do 30%

Podľa reálnych skúseností našich zákazníkov tvorili čierne jazdy pred zavedením monitoringu až 30% z celkového počtu najazdených kilometrov. Odbúraním čiernych jázd a zefektívnením prepravy môže majiteľ služobného vozidla získať až 30% úsporu dovtedajších nákladov na prevádzku a údržbu vozidla.

shutterstock_81123025

presné informácie

o každej jazde vozidla

meno vodiča

priradené ku každej jazde

vyhodnotenie rýchlosti

pri prejazde kritickými úsekmi – zákrutami, križovatkami, železničnými priecestiami

farebné zobrazenie trasy

podľa nastavených rozsahov rýchlostí pre kontrolu dodržiavania max. povolenej rýchlosti

funkcia hromadného zobrazenia trás

viacerých vozidiel na mape

možnosť sledovať

akým štýlom účastník kurzu vedie vozidlo, vyhodnotiť jeho pokrok pri ovládaní vozidla

prehľadná správa vozového parku

automatické upozornenie

na blížiace sa servisné prehliadky

výstražné upozornenia na aktuálny stav vozidla

+

Stiahnite si leták

TU

Viac informácií / Po – Pia  7.30 – 16.30 / +421 32 32 19 919